​Beskæring

Vi tilbyder beskæring af buske og træer ud mod fortove, stier, veje, grønne områder og legepladser

Skal hækken klippes eller træerne beskæres?

i anbefaler beskæring af hække i byområder to gange om året, så træ eller hæk ikke vokser ud over vejareal inden den næste beskæring. I visse tilfælde er det en god idé at fælde træet, hvis det er planet for tæt på vejskellet.

Hvis du er i tvivl om en ejendoms beplantning overholder fritrumsprofilet (mål fra skel til offentlig vej/sti/plads), så kontakt Anlægsgartner Michael Skytte Jørgensen og få styr på reglerne.

Vi gør venligst opmærksom på, at kommunen ifølge vejreglerne har hjemmel til, efter skriftlige påbud, at beskære grene, træer og buske i fritrumsprofilet på ejendommens regning, hvis man ikke selv gør det.

Kontakt os og få et uforpligtede tilbud

Kontakt os i dag